KÖPVILLKOR


Skolbryggan garanterar inga studieresultat. Detta då studieresultat är beroende utav fler faktorer än de tjänster Skolbryggan erbjuder. 


Skolbryggan garanterar heller inte kontakt med lärare, det är upp till varje lärare om de vill bli kontaktade av oss eller inte. Skolbryggans tjänster ska ses som ett komplement till vårdnadshavares och elevers studierutiner.