En likvärdig skolgång för alla

Skolbryggan startades i Vivalla, Örebro år 2020. Bakgrunden var att grundarna insåg att skolan inte är likvärdig för alla. Kommer man från ett välbärgat område med utbildade föräldrar så visar forskningen på att man har ett tydligt försprång i livet jämfört med om man kommer från ett socioekonomiskt utsatt område. Skolbryggan startades för att jämna ut spelplanen och ge alla elever lika stor chans att nå sina drömmar i så stor utsträckning som möjligt.

Mer än bara läxhjälp

Det har visat sig att receptet för framgång i skolan ser rätt så lika ut oavsett bakgrund och klasstillhörighet. Skolbryggan har därför tagit fram en metod som följer detta framgångsrecept. Metoden går ut på att vara en bro mellan hemmet och skolan. Alla föräldrar har inte kunskapen eller resurserna som de önskar för att kunna hjälpa sina barn. Genom våra mentorskapsprogram kan vi vara direkt involverade i våra ungdomars skolgång. Vi hjälper till att skapa ordning och struktur utanför skolan. Genomförandeplaner, veckoplaneringar, månadsrapporter och personlig kontakt med föräldrar skapar en trygg miljö för lärande utanför skoltid. Ungdomarna känner sig mindre stressade då de vet exakt vad de behöver göra samt att de får den hjälp de behöver. Föräldrarna känner sig trygga då de har en personlig kontakt som uppdaterar de om deras barns skolgång. På så vis är vi övertygade över att våra ungdomar får en positiv utvecklingskurva i sin skolgång och en ljusare framtid som resultat av Skolbryggan.

Tydliga och mätbara resultat

Resultaten talar för sig själva. Skolbryggan har hjälpt över 100 elever i sammanlagt tre terminer. Under denna period har våra elever höjt sina betyg i snitt fyra ämnen per termin.