Schema & Upplägg

  1. Genomförandeplan

  1. V.35 : Reflektion 1

  2. V.35 : Reflektion 2

  3. Egen planering inför V.36

  4. V.36 : Reflektion 1

  5. V.36 : Reflektion 2

  6. Egen planering inför V.37

  7. V.37 : Reflektion 1

  8. V.37 : Reflektion 2

  9. Egen planering inför V.38

  10. V.38 : Reflektion 1

  11. V.38 : Reflektion 2

  12. Egen planering inför V.39

  13. V.39 : Reflektion 1

  14. V.39 : Reflektion 2

  15. Egen planering inför V.40

  16. Månadsrapport September

  1. V.40 : Reflektion 1

  2. V.40 : Reflektion 2

  3. Egen planering inför V.41

  4. V.41 : Reflektion 1

  5. V.41 : Reflektion 2

  6. Egen planering inför V.42

  7. V.42 : Reflektion 1

  8. V.42 : Reflektion 2

  9. Egen planering inför V.43

  10. V.43 : Reflektion 1

  11. V.43 : Reflektion 2

  12. Egen planering inför V.44

  13. Månadsrapport Oktober

  1. V.44 : Reflektion 1

  2. V.44 : Reflektion 2

  3. Egen planering inför V.45

  4. V.45 : Reflektion 1

  5. V.45 : Reflektion 2

  6. Egen planering inför V.46

  7. V.46 : Reflektion 1

  8. V.46 : Reflektion 2

  9. Egen planering inför V.47

  10. V.47 : Reflektion 1

  11. V.47 : Reflektion 2

  12. Egen planering inför V.48

  13. Månadsrapport November

  1. V.48 : Reflektion 1

  2. V.48 : Reflektion 2

  3. Egen planering inför V.49

  4. V.49 : Reflektion 1

  5. V.49 : Reflektion 2

  6. Egen planering inför V.50

  7. V.50 : Reflektion 1

  8. V.50 : Reflektion 2

  9. Egen planering inför V.51

  10. V.51 : Reflektion 1

  11. V.51 : Reflektion 2

  12. Månadsrapport December

  13. Ladda upp dina betyg.

  1. Ladda upp dina betyg.

  2. Reflektion över terminen

Detta ingår

 • Läxhjälp 2 gånger i veckan i små grupper
 • En egen mentor som följer din utveckling
 • Genomförandeplan & Månadsrapporter